Odpowiedzialny biznes w strukturach Duda Transport & Logistic jest realizowany w kilku kierunkach.
Naszą misją jest stawianie celu poza zyskiem. Jesteśmy samodzielną firmą, co ma przełożenie na elastyczność w podejmowaniu decyzji o rozwoju i w doborze Partnerów biznesowych z korzyścią dla świadczonych usług. Zaangażowanie w rozwój pozwala nam na stosowanie kompletnych rozwiązań, nie tylko produktów. Przez to wartość firmy rośnie nie tylko wraz ze wzrostem kapitału. Rośnie również budowana od lat reputacja, wzmacniamy wizerunek, a zatem jesteśmy wyróżnieni spośród konkurencji.

Silne postawienie na zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju jest naszą strategią. Angażujemy wielu interesariuszy w całym łańcuchu wartości oraz pracowników, a także konkretne mechanizmy wykonawcze. Kultura naszej pracy oparta jest na innowacyjności i zaufaniu.
W ostatnich latach, miesiącach zmiany wprowadzane są na dużą skalę. Nowoczesne systemy informatyczne, wprowadzanie ścieżek rozwoju dla pracowników, dokształcanie pracowników, stawianie na ich rozwój. Wszystkie zmiany są rejestrowane i raportowane. Zbieranie danych pozafinansowych i ich analiza jest wyzwaniem, które podjęliśmy. Wyznaczone zostały konkretne mierniki do mierzenia efektywności działań, czego skutkiem jest określanie słabych punktów i podjęcie ich eliminacji. Działania prowadzące do przyjętych celów są powielane i dodatkowo wzmacniane.

Strategia zarządzania została skierowana na minimalizowanie ryzyka i maksymalizowanie szans na powodzenie firmy w długim okresie. Istotne dla nas są nie tylko plany na kolejne miesiące, a na lata.
Staramy się również zwiększyć pozytywny wkład w społeczeństwo, a jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności. Przykładem jest stała modernizacja taboru (co sprzyja ochronie środowiska), optymalizacja tras, szukanie rozwiązań dla ochrony środowiska. Firma na co dzień dba o uczestników procesu rynkowego (czyli swoich interesariuszy): klientów i partnerów biznesowych, pracowników, społeczność lokalną.

Potwierdzeniem strategii prowadzonej w oparciu o bezpieczny biznes są Certyfikaty: Rzetelności, Certyfikat Bezpiecznego Przewoźnika, Certyfikaty uzyskane z akcji charytatywnych jak WOŚP czy wspieranie domów dziecka .


Duda Transport & Logistic ze „Szlachetną Paczką”
W ramach realizowania polityki odpowiedzialnego biznesu Duda Transport & Logistic Sp. z o.o. dołączyła do inicjatywy „Szlachetnej Paczki”, realizowanej przez Stowarzyszenie WIOSNA. Główny cel akcji, jakim jest mądra pomoc, mająca przynieść pozytywną zmianę, stał się punktem, w którym nowoczesna firma transportowa spotkała się z autorami projektu. Otwartość, życzliwość i zrozumienie dla drugiego człowieka to wspólne wartości, będące spoiwem społeczeństwa obywatelskiego. Duda Transport & Logistic pokazuje, że istnieją one także w biznesie, obszarze szczególnym, który obok korzyści materialnych pozostawia miejsce dla korzyści moralnych. Ten wyjątkowy przedświąteczny czas niesie oczekiwanie na cud – cud, który dokonuje się w ludzkich sercach i zmienia świat na lepszy. Pod takim hasłem została przeprowadzona tegoroczna edycja „Szlachetnej Paczki”. Cieszymy się, że mogliśmy chociaż trochę polepszyć świat pani Bożeny i jej dwójki nastoletnich dzieci. A to dzięki ofiarowaniu prozaicznych produktów, które wydają się zwykłymi przedmiotami, a przecież poprawiają nie tylko byt, lecz przede wszystkim poczucie wartości ludzi będących w potrzebie. I niewielka pomoc, która jest wielką zmianą mentalności, ważnym krokiem w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego i odpowiedzialnego biznesu. Dziękujemy Stowarzyszeniu WIOSNA i pani Bożenie, że pozwolili nam być razem z nimi, że dali nam szansę poprawienia naszego wspólnego świata. Do zobaczenia za rok!