Przewoźnicy to fundament naszej działalności logistycznej mający bezpośredni wpływ na jakość i efektywność naszych usług. Mając tego świadomość promujemy relacje partnerskie co pozwala nam wspólnie z Przewoźnikami wypracowywać coraz to nowsze i skuteczniejsze procesy logistyczne. Bezdyskusyjnie w budowaniu takich relacji pomaga nam długotrwała i satysfakcjonująca dla obu stron współpraca i na takiej współpracy nam zależy.
Współpracując z DUDA Transport & Logistic Przewoźnicy otrzymują możliwość pracy na stałych relacjach zarówno krajowych jak i międzynarodowych , uczestniczą w wielu projektach dedykowanych prowadzonych dla naszych klientów.
Naszym Przewoźni
  1. Pełną dyspozycyjność wykwalifikowanego i starannie dobranego personelu
  2. Możliwość 9-cio dniowego terminu płatności
  3. Karty paliwowe po tygodniu współpracy
  4. Paliwo na zachodzie w cenach netto
  5. Możliwość pracy w podwójnej obsadzie kierowców
  6. Minimalny przebieg pojazdu w ruchu: – krajowym 7000 kilometrów – międzynarodowym 8000 kilometrów
  7. Wykonywanie przewozów kontraktowych w ruchu krajowym i międzynarodowym dla klientów z czołówki swoich branż w różnych gałęziach gospodarki.

Film promocyjny: